MarketingOntwikkeling

Het proces van marketingontwikkeling speelt zich af in een situatie van verandering. Er kunnen zich nieuwe kansen voordoen, maar de markt of het concurrentieveld kan ook andere eisen aan de eigen marketinginspanningen stellen.

Kennis van de instrumenten, hun sterktes en zwaktes en de onderlinge verhouding daartussen is dan cruciaal. Bureau Blom heeft vele organisaties ondersteund bij het opstellen van een marketingstrategie en de implementatie ervan. In vrij alle gevallen zijn er ook testen uitgevoerd om de effectiviteit van de marktbenadering op een betrouwbare wijze te meten.

Neemt u gerust contact op om eens vrijblijvend van gedachten te wisselen.